Selecteer een pagina
De Broekervaart vaart deze zomer opnieuw

De Broekervaart vaart deze zomer opnieuw

Na een succesvolle pilot hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard besloten De Broekervaart dit jaar opnieuw te laten varen tussen de Westdijk in Heerhugowaard en het Havenplein in Broek op Langedijk. Wethouder Ad Jongenelen (Langedijk): De Broekervaart is een leuk begin van een heerlijke middag uit en zorgt voor meer bekendheid van de parels in onze gemeenten, zoals het Oosterdelgebied.

De Broekervaart voer afgelopen zomer tijdens vier zaterdagen en trok gemiddeld zo’n 150 bezoekers per dag. Deze recreatieve vaarverbinding kan daarmee een succes worden genoemd. De proefperiode wordt nu uitgebreid naar twaalf dagen, waaronder alle weekenden in juni. Elk weekend heeft een thema, variërend van een culinaire ontdekkingstocht en een actief weekend vol (water-)sport tot een kunstroute en ‘Leer Langedijk / Heerhugowaard kennen’.

 

Bruisend startpunt

Samen met ondernemers uit Heerhugowaard en Langedijk wordt nu invulling gegeven aan deze vaardagen. Jongenelen: “De haven van Broek op Langedijk wordt het bruisende startpunt voor allerlei activiteiten, zoals kanovaren, suppen, wandelen, het bezoeken van musea en monumenten of het maken van een rondvaart in het Oosterdelgebied. Ook in Heerhugowaard wordt een aantrekkelijk programma opgezet. We hopen dat inwoners van Heerhugowaard en Langedijk de kans grijpen om de mooie plekken in beide gemeenten beter te leren kennen. We kijken uit naar een zomer met veel activiteiten en bezoekers.”

 Bied ook een activiteit aan!

De voorbereidingen voor De Broekervaartdagen zijn in volle gang en krijgen steeds meer vorm. Wilt u als ondernemer deze zomer ook een activiteit aanbieden? Kijk voor de vaardagen en de thema’s op www.broekervaart.nl. Of neem contact op met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk via info@toerismelangedijk.nl.

College maakt keuze voor type bruggen Achterburggracht en Machinesloot

College maakt keuze voor type bruggen Achterburggracht en Machinesloot

Om de vaarbinding tussen de Achterburggracht in Noord-Scharwoude en de Machinesloot in Zuid-Scharwoude te herstellen, moeten vier dammen worden vervangen door bruggen. Het college van Langedijk heeft op basis van de uitkomsten van het participatietraject een keuze gemaakt voor het type brug per locatie (het ‘fiets-fiets-wandel-auto-scenario’).  Wethouder Ad Jongenelen: “Met deze doorsteek wordt een prachtige en historische vaarroute na jaren van voorbereidingen heropend voor recreatief gebruik.”

Naar aanleiding van de discussie tijdens de forumvergadering op 15 januari 2019 over de tracékeuze voor herstel van de vaarverbinding (westelijk of oostelijk), heeft het college besloten het eerdere raadsvoorstel aan te vullen met de keuze voor de brugtypen. Het college gaat daarbij uit van de uitkomsten van twee grote participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding, die voor de zomer van 2018 zijn gehouden. Tijdens de avonden is door zo’n 130 bewoners en belanghebbenden per locatie bekeken welk type brug (wandel-, fiets-, auto- of geen brug) daar het best zou passen (met uitzondering van de Wilgenlaan, hier is vanwege veiligheidseisen door de hulpdiensten alleen een autobrug mogelijk).

Type brug per locatie

De uitkomsten van de participatieavonden zijn vervolgens besproken en geanalyseerd door een team van ambtelijk specialisten (onder andere verkeer, stedenbouw, financiën). Hieruit kwam de volgende keuze voor type bruggen naar voren:

  • – Locatie Sportlaan / Kastanjelaan: fietsbrug
    – Locatie Lindenlaan: fietsbrug
    – Locatie Wilgenlaan / Kastanjelaan: wandelbrug
    – Locatie Wilgenlaan: autobrug

Dit scenario komt als beste uit de bus als het gaat om verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Dorpsstraat en Voorburggracht voor mindervaliden en draagvlak onder de omwonenden. Doordat in dit scenario twee autoverbindingen worden vervangen door fietsbruggen, wijzigt de verkeerscirculatie in de wijk. Het afsluiten van deze wegen heeft echter niet veel effect voor het autoverkeer, omdat er diverse andere routes zijn.

Presentatie tijdens inloopbijeenkomst

In het aangevulde raadsvoorstel  – dat naar verwachting op12 maart aan de raad wordt aangeboden – zal het college de raad vragen:

– te kiezen voor het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) voor herstel van de vaarverbinding
– een besluit te nemen over de typologie van de bruggen en
– het financieel kader vast te stellen.

Na besluitvorming door de raad worden de plannen tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de omwonenden en belanghebbenden. Met de realisatie van dit project krijgt de wijk naast een directe waterverbinding met de Achterburggracht en het Oosterdelgebied, schoner water, een robuustere waterhuishouding en wordt de openbare ruimte verfraaid.

Keuze college vaarverbinding Achterburggracht

Keuze college vaarverbinding Achterburggracht

Voor de zomer organiseerde de gemeente twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Tijdens het participatietraject vroeg een bewonersgroep de gemeente het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Na onderzoek heeft het college definitief besloten het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) verder uit te werken. Het college gaat nu de raad voorstellen om dit besluit te nemen.

Naar aanleiding van het verzoek van de bewoners heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het alternatieve tracé, dat parallel loopt aan de Tulpenstraat en de Oostelijke Randweg. In het onderzoek zijn ruimtelijke, functionele, veiligheids- en financiële aspecten en het draagvlak onder omwonenden meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de westelijke variant betere kansen biedt voor ondernemers, de bestaande groenstructuur versterkt, aantrekkelijker is dan het oostelijk tracé wat betreft cultuurhistorische beleving en goedkoper is. Ook is het westelijk tracé duurzamer, omdat dit zorgt voor een robuuster watersysteem. Na weging van de diverse aspecten heeft het college daarom definitief gekozen voor het tracé Sportlaan – Wilgenlaan om de vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot te herstellen.

Naar verwachting neemt de raad hierover eind januari een besluit.

Sint Pancras krijgt een nieuwe vaarroute

Sint Pancras krijgt een nieuwe vaarroute

Sinds enkele maanden wordt in Sint Pancras gewerkt aan de aanleg van een nieuwe duikerbrug (De Helt) in De Helling. Naar verwachting half januari start de verbreding van de sloot langs de Gedempte Veert, deze werkzaamheden duren maximaal een maand. De werkzaamheden zorgen voor een nieuwe, doorvaarbare verbinding naar het noorden van Sint Pancras en voor een veilig watersysteem voor de inwoners van Vroonermeer Noord.

In het belang van een goede en veilige waterhuishouding is verbreding van de watergang langs de Gedempte Veert noodzakelijk. Zo kan het water bij veel regenval en/of harde wind vanaf de Vroonerplas in noordelijke richting worden afgevoerd. Met de verbreding van de watergang in combinatie met de aanleg van een geheel nieuwe stuw is de waterhuiskundige situatie volledig geborgd. Bovendien zorgt de verbreding voor verbetering van de waterkwaliteit. Tegelijkertijd wordt in De Helling een duikerbrug aangelegd, zodat mensen straks met een bootje vanaf de Vroonerplas kunnen varen tot aan het Daalmeerpad en vice versa. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We willen Langedijk steeds beter doorvaarbaar maken. Dit is een uitgelezen kans om de werkzaamheden voor een goed watersysteemte combineren met de aanleg van een nieuwe vaarroute inclusief duikerbrug. Het is de bedoeling dat ook bij het Daalmeerpad een doorvaarbare brug komt, waarmee er een aansluiting komt op het water aan de noordzijde van Sint Pancras. Op dat moment is het mogelijk om van het westen van Sint Pancras naar het oostelijk deel te varen. Zo wordt er stapsgewijs aan gewerkt dat de wijken Twuyverhoek en Vroonermeer via het water met elkaar worden verbonden. Overigens moeten nog wel nadere verkenningen worden uitgevoerd, voordat we tot concrete inrichting en aanleg kunnen overgaan.” In het voorjaar kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe vaarroute.

Loswalbrug winnende naam voor duikerbrug

Loswalbrug winnende naam voor duikerbrug

Woensdag 31 oktober opende wethouder Ad Jongenelen de nieuwe duikerbrug onder de Veilingweg in Noord-Scharwoude. De duikerbrug zorgt ervoor dat de bewoners van De Nieuwe Veiling aan doorgaand vaarwater wonen. Tijdens de opening onthulde de wethouder ook de winnende naam voor de brug: Loswalbrug. Deze naam was door twee mensen ingediend: Linda Leegwater en Dennis Reijnen.

Begin oktober schreef de gemeente Langedijk een prijsvraag uit voor een naam voor de duikerbrug. Dat sloeg aan, want maar liefst 94 Langedijkers deden een duit in het zakje. De jury koos voor ‘Loswalbrug’ vanwege de link met de geschiedenis van deze locatie. Vroeger, toen hier in Langedijk een belangrijke veiling was gelegen (de Noordermarktbond), vond overslag plaats van tuinbouwproducten van de boot op de loswal. Ook in het ontwerp van de leuningen van de brug (kolen), wordt gerefereerd naar het Langedijker verleden op deze plek.

De twee bedenkers van de naam ‘Loswalbrug’, Linda Leegwater en Dennis Reijnen, zijn toevallig allebei toekomstige bewoners van de Nieuwe Veiling. Linda kijkt zelfs straks vanuit haar nieuwe woning uit op de brug. De prijswinnaars ontvingen een grote bos bloemen, een cadeaubon van 100 euro en hebben hiermee ‘eeuwige roem’ vergaard, want de naam komt met grote letters op de brug. Linda: “Superleuk dat ik straks uitkijk op de naam van de brug, die ik zelf heb bedacht!” Na de onthulling werd in een modelwoning van projectontwikkelaar BDP het glas geheven op de prijswinnaars en de nieuwe wijk.

Langedijker droom: een vloot op stroom!

Langedijker droom: een vloot op stroom!

Duurzaamheid en elektrisch varen passen bij Langedijk! Het Museum BroekerVeiling loopt daarin voorop. Komende winter plaatst het museum zonnepanelen op het dak. Met de energie die daarmee wordt opgewekt, worden vanaf komend voorjaar de fluisterschuitjes opgeladen. Een mooie duurzame ontwikkeling die het milieu en het Duizendeilandenrijk ten goede komt. Het museum wil ook dolgraag de rondvaartboten ombouwen naar stille milieuvriendelijke elektrische vaartuigen. Zo profiteren de bezoekers van een stille vaartocht en genieten de inwoners van Langedijk van meer rust, schonere lucht en behoud van ons mooie gebied. Om dit mogelijk te maken, heeft het museum een bedrag van € 250.000,- nodig en daar heeft het uw hulp bij nodig. Klik hier hoe u een bijdrage kunt leveren.